DATA REKAP JUMLAH PENERBITAN AKTA KELAHIRAN KECAMATAN