JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN KELURAHAN SANANWETAN